Comeback

Ingen fremgang uten friksjon!

Arkiv for: oktober, 2013

ME en mørk forhistorie som bør granskes. Lys i tunellen med bedre tester!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser torsdag 24. oktober , 2013

ME/ CFS diagnosen har i alle år vært latterliggjort så det holder. Det samme ser ut til å skje med de som får påvist flåttbårne sykdommer når de oppsøker ekspertise i utlandet.

For å gi dette et historisk perspektiv så fremhever jeg deler av det innlegget jeg fikk inn under kommentarfeltet i bloggposten:

Enorm sløsing av skattepengene

» Dette er og blir et holdningsproblem blant leger/helsepersonell/NAV og det rammer ME-pasienter rått og brutalt! De vi kan takke for dette, er den såkalte «Wesselyskolen» og deres NICEguidlines for diagnostisering av ME.. De legene som tilslutter seg dette, har spredd så mye feilinformasjon om denne sykdommen over så mange år at det har blitt «sannhet» hos legestanden og folket forøvrig.

De norske tilhengerne av Wesselyskolen/NICE guidelines er Brun Wyller, Malterud, Malt, Stubhag o.fl. De blir gang på gang henvist til som spesialister på ME, mens sannheten er at deres hypoteser om ME som en stresslidelse/psykosomatisk lidelse er tilbakevist av forskere verden over for lenge siden. Likevel tviholder de på eldre og dårlige studier hvor pasientutvalget ikke er ensartet og hvor pasientene ikke er diagnostisert etter de samme kriterier, (som bør være Canadakriteriene). De fortsetter å komme med sine anbefalinger om GET og CBT som behandling mot ME, mens de samtidig neglisjerer eller snakker ned andre studier, f.eks Fluge/Mella sine studier på Rituximab..

De har gjort, og gjør fortsatt, stor skade for at denne saken skal bevegse seg i riktig retning. Skammelig. Når skal dette ta slutt? ME-pasienter har blitt herset med lenge nok nå. Det er virkelig å håpe at flere fornuftige og kompetente leger snart tar til motmæle og at forskningsresultatene blir så tydelige at ingen lenger kan motsi dem. Takk for at du følger opp dette vitkige temaet! Det er mange der ute som trenger hjelp omgående. »

Her er mer informasjon om hva som har skjedd med ME-diagnosen etter manges syn:

I 1969 ble ME klassifisert som en nevrologisk sykdom av WHO. På 80tallet kom Wessely og en krets rundt han med sine hypoteser om ME som stresslidelse/adferdslidelse, og denne teorien har blitt solgt inn på en slik måte at nærmest hele legestanden har trodd på dette budskapet.

Det sies at forsikringsindustrien i USA var sterkt inne i bildet ift finansiering av denne kampanjen fra Wessely og co. Dette for å avklassifisere ME som en fysisk sykdom for i neste omgang å unngå utbetaling av forsikringspenger til de som ble rammet. At ME i flere omganger har rammet epidemisk både i miltærleire, på skoler og i byer/boligområder, har blitt dysset ned fordi dette vil avsløre hva som har skjedd med manipuleringen av ME-diagnosen.

Mange er  overbevist om at det innefor gruppen ME-diagnostiserte finnes mange som ikke har den opprinnelige sykdommen slik WHO klassifiserte den. Som følge av Wesselyskolen og deres NICE guidelines, har mange med andre sykdommer/lidelser, spesielt psykiske, blitt blandet sammen i «ME-sekken». Det har ført til enorm forvirring og stor skade for alle berørte gjennom en årrekke. Mange mener at de som har blitt friske av CBT, GET, LP og lignende metoder aldri har hatt ME slik WHO opprinnelig klassifiserte det, og etter mitt syn blir det feil å snakke om ME med eller uten infeksjoner. Det foreligger så mye forskning som viser at ME handler om infeksjoner og et feilfungernde immunsystem at å påstå at man kan ha ME uten dette tilstede er i manges øyne feilinformasjon.

Hele historien rundt manipuleringen av ME-diagnosen er stygg, og beveger man seg i ME-landskapet bør man sette seg litt inn i hva som har skjedd. Da forstår man hvorfor vi har fått slike tilstander som vi ser i dag. Nå vil det forhåpentligvis etterhvert vise seg hva som er den egentlige årsaken til ME, kanskje er det Borrelia/co.infekjsoner? Vi får se… Men ME uten infeksjoner? – Det forekommer ikke hvis man holder seg til riktige diagnosekriterier og opprinnelige definisjoner av sykdommen.

Jeg vil ikke mene for mye om hvem som fortjener den og den diagnosen, men heller fokusere på at hver og en fortjener bedre utredning, flere og bedre tester, behandling og mye mer empati når man blir syk på denne måten.

De som har lest boken De Bortgjemte av Jørgen Jelstad vil skjønne at denne forvrengingen av sannheten har pågått i årtier. Det er tiltross for sterke motforestillinger fra pasientene fortsette å komme mye rare uttalelser fra de samme menneskene.  Nå har heldigvis kunnskapen omkring disse temaene kommet på et nivå som gjør at de fleste leger som jobber med problematikken vil måtte innse at dette primært handler om FYSISK sykdom. De trenger en ny og bedre tilnærming for å få behandling.   For å sitere Kenny de Meirleir som nok er den som behandler flest med heldig resultat pr idag. :

Kan du beskrive noen få nye oppdagelser?

«En rekke oppdagelser er nylig gjort. De første resultatenene av » deep sequencing» viser at ME pasienter lider av mange infeksjoner, så de bærer på mange infeksjoner, mange flere enn friske mennesker. Jeg tror at dette vil bli et bevis på at immunforsvaret, forvarssystemet, fungerer ikke normalt. Jeg tror dette snart vil bli publisert.»

Ps: Legg litt godvilje i oversettelsen

Se gjerne og del disse viktige videoene. Denne kommentaren er hentet fra video nummer 15.

Important videos: ME/CFS, Lyme, Tick – borne disease and psyciatric

Vi ser mye av det samme skje inn mot borrelia og de andre flåttbårne sykdommene. De som fortsetter trenden fra Wessleyskolen ser ut til å være en gruppering knytta til miljøet rundt Preben Aavistland. Det er for meg ganske opplagt at disse skeptikerne som ofte omtaler » kronisk borreliose» og som tiljubler utsagn som:

» Den såkalte flåttepidemien er falsk. Smitten kommer fra internett og ikke fra skogen»

Dette er holdninger som minner om » Wessleyskolen» – en virker å ikke ville tro på pasientene.. Vi vil ikke at at Preben Aavitsland skal danne en skole for hvordan man behandler mennesker som blir syke av disse infeksjonene og som til slutt ender opp i en eller annen klinisk diagnose. Det er mennesker som har ligget syke med ME diagnose i tiårsvis uten at noe har skjedd. Det vil være en katastrofe for disse om vi nå ikke tar i bruk testing som gjør at disse får mer hjelp.

Burde Simon Wessley blitt avskilta for lengst? Burde en gjennomgått enkeltes uttalelser inn mot disse diagnosene i et historisk perspektiv? Brun Wyller, Malterud, Malt, Stubhag med flere burde kanskje vurdere å komme med en beklagelse? Det skjer neppe og derfor bør det kanskje vurderes en granskning av hva som har skjedd?

Bør miljøet rundt Preben Aavistland / Mats Reimer – skeptikere og VOF  også granskes? Hvis det er sånn at man jobber aktivt mot en forståelse av sykdom bør man vel straffes på lik linje som andre kriminelle? Jeg synes det er mange indisier som tilsier at MYE ikke stemmer.. Ny vitenskaplig forskning blir av dem dytta inn under merkelappen «alternativbransjen» nærmest gjennom hersketeknikk.

Det viktigste er å fokusere på de positive fremskrittene og ikke på hvem som har sagt hva. Det er allikevel grunn til å belyse hvem som forvirrer bildet av hva sykdom er i vårt samfunn. Hensikten med et helsevesen er vel ikke at vi skal opprettholde at mennesker forblir syke? Vi må forstå hvem som roter til puslespillet og legger til puslebiter som ikke passer inn. Hvis det er sånn at noen har for sterke koblinger til legemiddelindustrien MÅ de fjernes! Det krever i såfall gransking…

Annonser

Important videos: ME/ CFS, Lyme, Tick- borne disease and psyciatric..

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - Publiser torsdag 3. oktober , 2013

Nobelprice winner in medicine Professor Luc Montagnier published this video in 2010:

Pr Montagnier on Lyme Disease, autism and cronic infections.

» This is a global disease, not only in France, the infection can be found in the whole world, i dont want to compare it to AIDS, but its almost like AIDS, in fact this bacteria is a close relative to the syphilis spirochete, they are in the same family. of course syfilis is a lot rarer these days, but it has now been replaced by Lyme disease which is not sexually transmitted but true tick bites or from mother to child and there are problably other means of transmission that we are not aware of….»

Luc Montagnier 2010

I have collected som videsos from Profesor Kenny De Meirleir.

He finds Lyme disease and other Tick – borne disease in many of his patients.

Videos is about the disease ME / CFS, but the information could be useful for a lot of diagnoses.

«A number of discoveries have recently made. The first profit of «deep sequencing» shows that ME patients suffer from many infections, so they carry many infections, many more than healthy people. I think that this will be evidence that the immune system, forvarssystemet, does not operate normally. I think this will soon be published. «

This will go into the psyciatric im 100 percent sure because tests are and have been bad for years. The way the patiants are met in many countries make me sure this is a very big scandal worldwide.

I am pretty confident that he will give us some realy good answers why many are strugling in our society. These videos was published in cooperation with the duch ME assosiation.

1.  Is ME and/or CFS a disease?
2. Is it possible to Diagnose ME / CFS?
3. Is ME a heraditary condition?
4. ME and sleep disorders
5. Me and pain
6. ME and hormones
7. ME, the immunesystem and several virusses
8. ME and blood circulation
9. ME and Gastrointensional problems
10. ME, Co morbidity and Exclusion Criteria
11. Twelve answers to questions – ME origin and Causes
12. Misdiagnosis/ Related Diagnosis and Tests
13. Sleep, Pain and Nigthmares
14. ME and Treatment
15. ME, Remody and Hope
16.ME and Low – Dose Naltrexone ( LDN)
17. ME and Brain
18. ME, Th1. Th2 and Th17
19. Subgroups of patients

Video number 20 is not out on net yet.( i will published it as soon as i get it)

I also give you some fine videos that was made when he visited New York. These videos give us more hope for the future.

Episode 42

Episode 43

Episode 44

Episode 45

ME,Remody and hope also for tick borne diseases

Please help me share this info worldwide!

I have a facebookprofile. If sombody wants to join me please add me as a friend:

https://www.facebook.com/tidenes.helseskandale

Annonser

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "Comeback" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.