Comeback

Ingen fremgang uten friksjon!

Ja, det kan minne litt om AIDS..

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - onsdag 5. november , 2014
Den belgiske professoren Kenny de Meirleir behandler mange pasienter med som gjerne har diagnosen ME / CFS eller som ganske opplagt har infeksjoner i kroppen. Det de fleste har til felles er at de har et unormalt immunforsvar. Han uttalte allerde i 2009 følgende:

«– ME er ikke en sykdom i mine øyne, det er en gruppe av veldig syke mennesker med unormalt immunsystem. Hva slags virus eller bakterier pasienten er smittet med, avgjør hva slags behandling man skal ha. Uten riktig diagnose er det ikke mulig å hjelpe disse pasientene, har De Meirleir tidligere uttalt til NRK. »

Dette er interessant for mer enn ME pasienter – dette er interessant på TVERS av diagnoser. ME er en sekke / paraply – diagnose. De Meirleir kommer snart med forsknng ( Her er bare en liten forsmak) som forteller blant annet noe om følgende:

1- at pasienter med ME / CFS og kronisk Lyme er de samme, siden de viser de samme abnormaliteter. Han forklarer at Lyme og andre infeksjoner som Bartonella (som hevder å ha 33 kjente stammer) inmunodeprimen, senke Th1 immunrespons (som bekjempe intracellulære infeksjoner), og at dette fører til kronisk betennelse og reaktivering av herpes virus dette skaper en ond sirkel. Forklarer at i virkeligheten denne sykdom er svært homogen ved tidspunktet for undersøkelsen, som «er ikke så vanskelig.»

2- Hva er en bakterie (Borrelia) som finnes i vevet og at inmunundertrykte kan ikke lage antistoffer, og derfor blodprøver tilgjengelig er bare ikke pålitelig.

3. Det vil bli publisert i løpet av få måneder har gjennomført en studie med 140 pasienter og 140 kontroller, med 4 markører med en effektivitet på 97% er i stand til å oppdage dem heter «Kronisk Lyme pasienter tretthet» eller «er pasienter med kronisk tretthet og Lyme. »

4. Vurderer at Lyme nå, er analogt til det som i sin tid HIV pasienter ble utsatt for  inntil patogen ble funnet, eller multippel sklerose (før det ble oppdaget å være en reell sykdom). Klargjør den forbindelse at medisinen er svært konservativ, og at på den ene siden den beskytter befolkningen, men da gjør denne situasjonen oppstår, og sier at i dette tilfellet er å begå misligheter.

Jeg synes hans kunnnskap er meget spennende inn mot virus som blir reaktivert. Så jeg oversetter følgende artikkel,

http://news.wustl.edu/news/Pages/27015.aspx<

Sovende virus dukke opp hos pasienter med langvarig sepsis, signaliserer immunundertrykkelse.

Google Translate ( Legg litt godvilje til) :

En provoserende studie linker lengre episoder av sepsis – en livstruende infeksjon og ledende dødsårsaken i sykehus – til reaktivering av ellers sovende virus i kroppen.

Hos friske mennesker, er slike latente virus holdt i sjakk av immunsystemet. Men en studie av en gruppe ved Washington University School of Medicine i St. Louis gir sterke bevis for at når sepsis henger i mer enn noen få dager, som er vanlig, virus dukke opp og inn i blodbanen, signaliserer at immunsystemet er blitt trykkes. Denne tilstanden av immunsuppresjon kan forlate pasienter som ikke kan bekjempe sekundære infeksjoner, for eksempel lungebetennelse forbundet med å være på en ventilator.

Forskningen, publisert 11.6 i PLOS One, antyder at medikamenter som «rev opp» immunsystem kan innarbeides i behandling av forlenget sepsis.

«En kontroversen har eksistert over om pasienter med sepsis fremgang til en tilstand av immunsuppresjon,» sier co-senior forfatter Gregory Storch, MD, virolog og sjef for Division of Pediatric Infectious Diseases. «Oppdagelsen av at kritisk syke pasienter med sepsis ha en rekke forskjellige viruser som sirkulerer i blodet er overbevisende bevis for at de er immunundertrykket og kan forandre seg dramatisk terapi for sepsis.»

Overraskende, forskerne oppdaget nivåer av virus i sepsis pasienter som var på linje med de som er sett hos pasienter som har hatt organtransplantasjoner og tar immun-undertrykkelse medisiner for å forhindre avstøtning.

«Dette er en indikator på graden av immunsuppresjon i septik pasienter, og det forteller oss at de er svært immun-undertrykt,» forklarte senior forfatteren Richard S. Hotchkiss, MD, professor i anestesiologi.

Mer enn 200 000 pasienter i USA dør årlig av sepsis. Tilstanden oppstår når kroppen monterer en massiv immunrespons mot infeksjoner, utløser overdreven betennelse som kan føre raskt til organsvikt. Mens noen pasienter dø snart etter at tilstanden utvikler seg, oppstår de fleste sepsis dødsfall fire eller flere dager etter utbruddet.

«Vi har fått mye flinkere til å få sepsis pasienter gjennom den innledende fasen,» sa Hotchkiss, som også er professor i medisin og kirurgi. «Men for mange pasienter dør flere uker eller måneder etter sepsis setter inn, først og fremst for sekundære infeksjoner.»

Tidligere forskning ved Washington University og andre institusjoner har antydet at dvelende sepsis kan være knyttet til immunsuppresjon. Men mangel på overbevisende bevis har holdt debatten gående.

For denne studien, første forfattere Andrew Walton og Jared Muenzer, MD, brukte polymerase chain reaction (PCR) testing for å påvise en rekke virus i blod-og urinprøver fra 560 kritisk syke pasienter med sepsis, som ble behandlet i kirurgisk og medisinsk intensivavdelinger på Barnes-Jewish Hospital. Som en sammenligning, er de samme test utført på 161 kritisk syke pasienter på sykehus som ikke har sepsis og 164 friske pasienter som hadde poliklinisk kirurgi.

«Vi var på utkikk etter virus som folk blir ofte utsatt for tidlig i livet og som vedvarer i kroppen i en latent form som ikke forårsaker sykdom,» sa Storch, Ruth L. Siteman Professor of Pediatrics. «Ingen hadde virkelig sett på dette på en omfattende måte før. Disse virusene har potensial til å reaktivere hvis immunsystem er undertrykket. »

Pasienter med langvarig sepsis hadde betydelig høyere nivåer av virus påvises i blodet, sammenlignet med friske kontroller og kritisk syke pasienter uten sepsis. Blant de sepsis pasienter, for eksempel, fant forskerne at 53 prosent hadde Epstein-Barr virus, 24 prosent hadde cytomegalovirus, 14 prosent hadde herpes-simplex virus, og 10 prosent hadde menneskelige herpes simplex virus-7.

Disse virusene vanligvis ikke fører til alvorlig sykdom hos mennesker som er sunt, men kan skape problemer i pasienter som er immun-undertrykt.
Forskerne merket seg at 43 prosent av pasienter med sepsis hadde to eller flere virus oppdaget i deres blod eller urin under sine sykehusopphold. Imidlertid kan dette funnet under hyppigheten av virusinfeksjoner, fordi noen av disse pasientene ikke ble testet for alle virus. I en undergruppe av sepsis 209 pasienter ble testet for alle virusene, var 54 prosent positive for to eller flere.

I tillegg fant forskerne at septik pasienter med høyere nivåer av virus oppdaget i blodet var mer sannsynlig enn kritisk syke pasienter uten sepsis å ha mer alvorlige sykdommer, sekundær sopp og bakterielle infeksjoner, og lengre opphold i intensivavdelingen.

Også, septik pasienter med påvist cytomegalovirus i plasma, en komponent av blod, hadde signifikant høyere 90-dagers dødelighet enn septik pasientene som testet negativt for viruset, men det er ikke klart om cytomegalovirus bidratt til ekstra dødsfall.

«Vi snublet inn flere virus enn vi forventet, og vi vet ikke ennå om noen av disse virusene forårsaker problemer i sin egen rett,» Storch sa. «Vi tror dette papiret vil stimulere andre til å foreta nærmere undersøkelser av rollen av latente virus i sepsis.»

En ytterligere retningen for forskere, er å fastslå om PCR-testing for et panel av latente virus kan bli brukt som en avlesning av tilstanden i en persons immunitet. Hvis dette er tilfelle, kan leger utfører PCR-testing hos pasienter med kreft, autoimmune sykdommer og infeksjoner og bruke resultatene til å veilede behandlinger.

Funnene åpner også døren til nye måter å behandle sepsis. Gjennom årene har blitt evaluert en rekke behandlinger for å behandle sepsis, men ingen har fungert godt. Den nye forskningen viser at, i tillegg til å bruke kraftige antibiotika for å bekjempe infeksjoner hos pasienter med sepsis, kan immunterapi legemidler som øker immunforsvaret være en effektiv terapi. The Washington University team planlegger flere kliniske studier av slike stoffer i sepsis pasienter i nær fremtid.

Forskningen ble finansiert av National Institutes of Health (NIH), gir GM044118 og GM098391.

Annonser

Fantastisk forbedring av livskvalitet!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - torsdag 28. august , 2014

Det har vel gått 2. 5 år siden jeg begynte i behandling. Det går fortsatt fremover og idag føler jeg meg symptomfri. Velger å ikke kalle meg frisk enda, men det føles sånn i lange perioder.

Flere som har begynt behanling etter meg har fått gode indikasjoner på at kroppen begynner å spille på lag mer og mer. Fantastisk å se at mange med sykdommer knyttet til immunforsvar få det så mye bedre!

Grunnen til at jeg ikke kaller meg frisk er at jeg tror dette er litt som ved kreft. Du må jobbe med å holde sykdommen i sjakk. Jeg går fremdeles på masse medikamenter som skal styrke kroppen og fortsette å normalisere et immunforsvar som var unormalt. Tester viser at det enda ikke er helt 100 prosent i mål, men altså bra nok til at jeg føler meg symptomfri uten antibiotika.

– Jeg har fått tilbake  energien til å fungere fysisk, kognitivt, sansemessig og følelsesmessig
– Føler meg uthvilt etter søvn eller en powernap.
– Tåler å stå oppreist uten å føle ubehag.
– Blitt kvitt følelsen av å føle meg forgifta.
– Mage / tarm har aldri fungert bedre. ( Trolig et godt singal på et bedret immunsystem?)
– Tåler å spise mat jeg tidligere reagerte med å få sykdomsfølelse. Det samme med å oppholde meg i støvfylte rom eller rom fylte av kjemikalier og lignende.
– Føler ikke ubehag ved værskifte
– Mindre stressa.  (Er dette en konsekvens av at hormonelle og nevrologiske prosesser har blitt reversert til det bedre?)
– Blitt kvitt plager som gjorde at jeg var nær ved å havne i psykiatrien.
– Tåler mer sanseinntrykk og det kan kanskje tyde på at jeg har blitt kvitt masse nevrotoxiske substanser i hjernen?
– Jeg føler jeg igjen fungerer sosialt og kan ta meg av barna mine på en mye bedre måte..
– På vei inn igjen i arbeidslivet.

Helt sikkert plager som er glemt og ikke nevnt som har blitt bedre. Vil understreke at disse plagene har variert i sykdomsforløpet, men at det i sum er DRAMATISKE ENDRINGER.

Behandlingen har slettes ikke vært en dans på roser og jeg vil nesten beskrive det første halvåret som værre enn før jeg begynte behandlingen. Årsaken kan være følgende:

» JH-reaksjon kan arte seg på forskjellig vis, fra trøtthet og utmattelse til kraftig forverring av alle symptom, og at nye symptom oppstår. Reaksjonen kan oppstå umiddelbart, særleg ved IV-behandling, men det er like vanleg at den oppstår etter en eller flere dager, opptil 2-3 veker etter start av behandling. Dette er sannsynligvis avhengig av hvor raskt giftstoffer (toksiner) fra bakteriene blir frigjort, og hvor raskt kroppen (lever og nyrer) klarer å bryte ned eller skille ut disse stoffene.»

Fremangen kan beste beskrives som enorme bølgedaler men hvor pila allikevel har pekt jevnt oppover i 2.5 år. Spesielt det første året var fremgangen stor. Jeg har helt tydlig respondert bra på den behandlingen jeg har fått. Jeg tror man vil oppleve dette ulikt, men jeg velger å fortelle litt av hva jeg har opplevd på veien til et bedre liv.

Tusen takk til min fantastiske lege Medisinsk direktør i USA, Belgia Prof. Kenny De Meirleir, Jenny Valø og Solveig Bjørlykhaug Hånes for den innsatsen dere legger ned. Uten støtte fra dere og andre medpasienter vet jeg ikke hvor jeg hadde vært idag.

Litt om bakgrunnen her i en sak om meg i media. Det er ikke alt jeg ville ha skrevet 100 prosent likt idag, men det er heller ikke å forvente med sykdommer som på mange måter er i startgropen til å bli annerkjent. Verden går heldigvis fremover. Hovedessensen i saken står jeg fortsatt inne for..

Ventet 12 år på diagnose

Beste hilsner:

Vidar Gustad
Ålesund
Telefon 92076550

PS:

Nye «kronisk» syke venner søkes

Annonser

Mor smitter barn? – mye tyder på det..

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - onsdag 4. desember , 2013

Jeg laget en sak for ikke så lenge siden hvor en ressursterk bestefar fortalte om datterens og barenebarnets opplevelser i helsevesnet.

Gå inn å les denne før du går videre:

Brev fra en ressursterk pappa og bestefar

«Vi venter nå spent på prøvene som er sendt til utenlandske laberatorier om han har fått overført borrelia fra sin mor under svangerskapet og setter vårt håp til at dette har sammenheng med ADHD og tourettes syndrom. »

Det neves også i artikkelen at gutten har OCD. Obsessive- compulsive Disorder.

Svaret har kommet og jeg har fått tilatalese til å dele noe av svarene med dere:

Siste stadiet av Borrelia
Bartonella
Mycoplasma
Lekk tarm.

Det var gernelt mange dårlige prøver på han: ( CD57 lå på 16 blant annet).

Gutten er forøvrig vurdert av :

Medisinsk Direktør Kenny De Meirleir.
Det er gjennomført omfattende tester  av pasienten.
Pasienten har også fått diagnostisert sitt blod via mikroskop ( Uavhengig av diagnostiseringen av Proffesor Kenny De Meirleir)

Jeg er i allefall ganske så overbevist om at denne gutten har diagnosene fordi han har nettopp disse infeksjonene. Funnene kom ikke som noen overaskelse på meg.  Mor smitter barn er i mange tilfeller ganske så opplagt. Det er svært interessant og en kan jo begynne å tenke sitt om enkelte familier som sliter veldig med fungering og hvor man kanskje ser endel diagnoser som kan linkes til  diagnoser som OFTEST er nevnt i forbindelse med disse infeksjonene.

Det er skremmende å se de samfunnsmekanismene som er i sving for å dekke over denne tragiske situasjonen vi er i ferd med å få. Det er nok mer makt i det å forme diagnoser og skape behov for medikamenter enn jeg i allefall har vært klar over.

Fra boken til John Virapen.

Dødlige bivirkninger av John Virapen

«I følge legemiddelindustrien lider disse barna av en sykdom som kalles ADHD ( Attention Deficit hyperactivety Disorder) Oppmerksomhetsunderskudd og hyperaktivetslidelse) Selvsagt fins det medisiner for dette. Hadde det ikke vært slik ville det ikke være et slikt enormt trykk på annonsering av produkter som Ritaline, som er et av de mest kjente produktene. Strattera, som er et nyere produkt har sitt opphav i det selskapet jeg arbeidet for i mange år. Eli Lilly & Company. Så langt er det ingen som vet noe om hvilke utviklingskader og langidsbrukerskader Strattera forårsaker. Likevel blir medisinen skrevet ut på respekt til tusener av ganger hver eneste dag til påstått hyperaktive barn.»

Mats Reimer derimot ser ut som en tilhenger av å tilby disse medisinene:

Barnläkeren Mats Reimer och Eli Lillys stratterastudie

Grunnen til at jeg nevner Mats Reimer i denne sammenhengen er fordi han virker å være helt febrilsk i sin iver etter å latterliggjøre alt og alle som virker å inneha et utforskende sinn, åpenhet eller vitenskaplighet inn infeksjonsykdom..

Det er på høy tid at media eller politikere både i Norge og Sverige begynner å kreve noen bedre svar på hvorfor vi har personer som jobber så destruktivt inn mot syke mennesker. Det er måte på hvor skeptiske vi skal bli. Vi må da ikke la skepsisen gjøre oss blinde for at vi utvikler sykdom av sykdomsfremkallende mikrober?  Det er en skandale.

We can do better..

Legg godvilje i oversettelser.

Annonser

Dødlige bivirkninger av John Virapen.

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - tirsdag 3. desember , 2013

Hentet fra baksiden av «Dødlige Bivirkninger «av John Virapen.

Trodde du at alle verdens legemiddelprodusenter var snille, altrustiske, godhjertede og produserte medisner for at syke skal bli friske?

Dr John Virapen var i tredve år ansatt i legemiddelindustrien, og i løpet av åtte år som leder for den svenske avdelingen for en av verdens største legemiddelprodusenter, klarte han å tjuedoble omsetningen. I » Dødlige Bivirkninger forteller John Virapen sin historie med levende engasjement, om hvordan han selv brukte bestikkelser og snikmarkedsføring som midler for å få flere medisiner på markedet..og da er det snakk om medisiner hvor bivirkningene er vevisst ble fortiet. Mange moderne medisiner har aldri vært testet for langtidvirkinger og noen virker til og med motatt av det de skulle.

Noen antidepresiva skaper til og med depresjon!
Noen medisiner, som er ment å skulle forhindre selvmord har forårsaket både mord og selvmord, i hundretalls, til og med tusentalls tilfeller på verdensbasis. La deg advare» Det kan være bedre å være paranoid – enn naiv.

Noen punkter fra boken..

– Viste du at en av de store legemiddel produsentene bruker fra 200 til 240 000 kroner per lege for å overbevise om at deres produkter er de beste?

– Viste du at de såkalte meningsbyggerne det betyr anerkjente vitenskapsmenn og leger blir spesielt bestukket med dyre reiser, gaver og penger for å gi positive tilbakemeldinger om medisiner når alvorlige og til og med dødelige bivirkninger har blitt offentlig kjent, for å stanse legitime bekymringer fra leger og pasienter

– Viste du at de kliniske utprøvingene for mange nye og godkjente medisiner er så kortvarige at ingen vet hva som skjer med pasienter som bruker dem over lengre perioder eller til og med resten av livet?

– Viste du at mange av forskningsrapportene og statistikken, som er nødvendige for å få godkjent medisinene av de forskjellige lands myndigheter stadig blir revidert, slik at dødsfall som er forårsaket av medisinen det gjelder ikke lenger kan etterspores?

– Viste du at mer en 75 prosent av de ledende forskerne innen medisin blir lønnet av legemiddelindustrien?

– Viste du at det fins medisiner på markedet der bestikkelser spilte en vesentlig rolle i godkjenningsprosessen?

– Viste du at legemidelindustrien finner opp sykdommer og fremmer dise med bevisst målrettet markedsføring for å bygge opp et marked for produktene sine?

– Viste du at legemiddelindustrien i økende grad tar sikte på barn som sluttforbrukere?

Min kommentar.

Jeg synes John Virapen fortjener honør for å stå fram med sin historie. Han viste nok hvem som kom til å være kritisk til det han skrev. Det er han til tross for sin brokete fortid som er det troverdige vitne til det som har skjedd. Det er ikke de som på en eller annen måte opprettholder sitt vennskap med industrien.

Jeg gir boken TERNINGKAST 6 rett og slett fordi den er en av de viktigste boken som er blitt skrevet i nyehere historie. Det å observere hvordan aktørene opptrer gjør meg trygg på at her er det så mye sannhet at jeg TROR på hvert eneste ord som er skrevet.

Dødlige Bivirkninger – Bekjennelser fra en Legemiddel – Direktør

Brev fra en ressurssterk pappa og bestefar!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - tirsdag 12. november , 2013

Gjennom å oppsøke denne galskapen har jeg funnet et helsevesen jeg knapt nok trodde eksisterte tiltross for at jeg selv har gått å surra i systemet i åresvis. Det viser seg at det er mengder av folk som har om ikke like ille så i allefall mange likhetstrekk med hva vi har opplevd. I kveld fikk jeg inn et brev som gjorde inntrykk. De vil dele det med oss fordi de vil belyse saken.

Jeg må ærlig innrømme at jeg synes større medier enn Comeback burde ta seg tid til å grave i hva som skjer rundt dette som mer og mer tegner til å bli en SKANDALE av dimensjoner.  Jeg oppfordrer aviser land og strand rundt å oppsøke kunnskapstørstige syke og de fremste eskpertene i verden. Pr idag vil jeg tro at Kenny De Meirler er en av de. Det er ikke hverdagskost at en europeisk lege blir utnenvt til medisinsk direktør i USA! Jeg tror ikke han har blitt møtt med gjestfrihet av norske helsemyndigheter. De inviterer heller Preben Aavistland til å holde foredrag..

WPI names Dr Kenny De Meirleir as medical director

Dette brevet ble sendt til helsedirektoratet:

Subject: Aktiv innsats for å øke kunnskapen om flåttsykdommer

Jeg viser til innlegg på Helsedirektoratets hjemmeside om møte med representanter for pasienter med flåttbårne sykdommer den 13.09 og lette forgjeves etter et referat som viste hvem som deltok og hvordan ulike syn på behandling og diagnoseverktøy ble behandlet og diskutert. Nå ser jeg at det skal avholdes en fagdag i Helsedirektoratet den 18.11 med bl.a. tidligere smittevernlege Aavitsland som foredragsholder. Med overskriften aktiv innsats for å øke kunnskapen om flåttbårne sykdommer er det for de mange langtidssyke og deres pårørende foruroliggende at man baserer videre kunnskapsutvikling på området ved å lytte til personer som ikke ønsker ny kunnskap. Jeg må derfor spørre om man også har invitert internasjonal kompetanse til disse møtene slik at Aavitsland og andre som er fastlåst i at langtidssyke og sengeliggende pasienter blir friske uten antibiotika om mulig kan bli tilført ny kunnskap. At man legger ressurssentret med bevilgninger til Sørlandet sykehus, som har psykiatere som vil fortsette med å behandle pasienter med flåttbårne sykdommer med avhengigetsskapende medikamenter, er et dårlig utgangspunkt for økt kunnskap. Hvis man ikke greier å etablere et ressurssenter med fagpersonell som ikke har låst seg inne i en boble av prestisje, bør man heller vurdere å investere bevilgningene i utenlandske forskningsenter.

Mitt engasjement i denne saken skyldes at jeg har en datter på 38 år, som er alenmor til en sønn på 16 år, og som har vært syk i hele sønnens oppvekst. Hun hadde etter fødselen en rekke infeksjonssykdommer, men gjennomførte dette til tross utdannelse som omsorgsarbeider. Etter noen sykmeldinger måtte hun til slutt “kaste inn håndkledet” i 2009 og har siden vært dels sengeliggende og til tider ikke i stand til å utføre hverdagens oppgaver i hjemmet. Hun kom flere ganger gråtende fra legebesøk og sa at man ikke hadde funnet noe som kunne forklare sykdommen. Da hun ba fastlegen om å bli utredet for ME, fikk hun til svar at det ville han ikke anbefale da det ikke var noen behandling for en slik diagnose. Sengeliggende i et mørkt rom uten stemme, tok jeg kontakt med fastlegekontoret og krevde at de la henne inn for utredning. I 2009 fikk hun ME diagnosen. Fastlegen hadde selvfølgelig rett i at det ikke var noen hjelp å få. Etter et opphold på Mesnali i 2009 ble hun noe bedre og hun fikk ny kunnskap om kosthold som kunne bidra til å holde sykdommen i sjakk. Men sykdommen slipper ikke taket og i sommer fikk hun påvist kronisk borrelia og bartonella. Etter snart 4 mndr med antibiotika og supplement for imunforsvar og tilskudd B12 mm, er hun i dag oppegående men fortsatt ikke frisk. Hun går til kontroll med nye prøver hver 3dje måned og er i ferd med å få livet sitt tilbake. Hun har nettopp vært på 1 mnd. rehabilitering for ME syke i Tromsø. Kompetansen om ME og flåttbårne sykdommer var tilnærmet 0, men hun hadde en lege som lyttet og var villig til å få ny kunnskap. Med rehabiliteringspenger på 13.500 i måneden sier det seg selv at sengen hadde vært det eneste alternativt for henne hvis hun ikke hadde foreldre som har vært i stand til å stille opp med økonomisk støtte og omsorg til henne og sønnen. Men hvorfor er det slik at sykdommer som Helsenorge ikke har prioritert og som de ikke har noe behandlingstilbud for, må bæres i sin helhet av den enkelte pasient og dennes nærmeste?

Sønnen er utredet for ADHD, Tourettes syndrom og OCD. Han har over en periode på 6 år gått på Ritalin, Stratera og Rispedal/Rispedon, uten at det har bidratt synlig til å redusere tics og læringsmottak. Vi ba derfor i fjor sommer om at han ble tatt av medisinen. Etter dette har vi prøvd et kosthold uten gluten, laktose og minst mulig sukker. Resultatet er mindre tics enn da han gikk på Rispedal. Vi venter nå spent på prøvene som er sendt til utenlandske laberatorier om han har fått overført borrelia fra sin mor under svangerskapet og setter vårt håp til at dette har sammenheng med ADHD og tourettes syndrom. Hvis han ved hjelp av antibiotika blir kvitt disse diagnosene sammen med borreliabakterien, hvilket det faktisk foreligger eksempler på, så håper jeg at Helsedirektoratet vil åpne for at det faktisk er mange diagnoser som i dag ikke har et tilbud som kan bli hjulpet. Kanskje man skulle åpne for at mange psykiatriske diagnoser også skyldes disse bakteriene, eller i det minste forske på det. Men da hjelper det lite at bukken passer havresekken på Sørlandet sykehus.

Med hilsen
Jan Nystrøm
jan.nystrom@getmail.no

Her får helsepersonell land og strand rundt et GRATIS foredrag av Kenny De Meirleir. Velbekomme.

Important videos: ME/ CFS, Tick – Borne disease and psyciatri

WPI Names Dr. Kenny De Meirleir as Medical Director

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - torsdag 7. november , 2013

Jeg tror dette er en av de viktigere ansettelsene i nyere tid inn mot sykdom.

WPI Names Dr. Kenny De Meirleir as Medical Director

WPI Names Dr. Kenny De Meirleir as Medical Director

Fra pressemeldingen:

“There are multiple steps in my treatment protocol that appear to beworking well for a majority of my patients, but we still have much more to learn be fore we can successfully treat all of those who are affected,” said Dr. De Meirleir. “Translating biological
research to patient care is critical to our goal of providing the most effective treatments for all of our patients.”

Jeg har skjønt det lenge, men dette er en mann vi skal bruke inn mot å presse myndighetene til å søke forskning der forskningen SKAL lete etter svarene. Selvsagt krever ikke dette paragdimeskiftet innsatsen fra bare en mann. Det er mange som jobber for å finne disse svarene, men pr idag ser jeg ingen som er i en bedre posisjon til å fortelle myndighetene sannheten enn De Meirleir og Luc Montagnier. De har en ganske så helhetlig forståelse av problematikken fordi de fokuserer og har kunnskap om så mye av de prosessene som skjer i kroppen når en rammes av denne typen problematikk.

Det er på tide at myndighetene tar del i dette VIKTIGE puslespillet…

Vi vil få mange svar i årene som kommer. Det er mange som må endre holdning til syke mennesker i årene som kommer. Ta del i dette og ENGASJER DEG. Bli endel av det innovative og fremtidsrettede inn mot helse. Vi kan forebygge mye med å forstå mer og det er mye penger å spare på at færre skal bli syke i fremtiden.

PREVENTION IS CRUSIAL!

Trengs det en forening på tvers av diagnoser?

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - onsdag 6. november , 2013

Jeg ser et behov. Et behov hvor en har en forening som er mindre opptatt av å sette pasientene i sin diagnose. En forening med mer takhøyde og evne til å se fremover. En forening som kommer med konstruktive forslag på tvers av diagnosegrenser. Et felles mål om å få flere friske på tvers av diagnoser.

En ny forening?

Kronisk frisk
– foreningen for kronisk syke som vil gjøre noe med det..Noen av punktene som kunne fokuseres på:

– Jeg ønsker at flere kronisk syke skal få hjelp uavhengig av diagnoser
– Bedre testing av bakterier, virus og parasitter
– Mer fokus på immunforsvar som tross alt er kroppens forsvarssystem.. ( Gjennom det forebygge sykdom)
– Samarbeid på tvers av diagnoser – hjelpe hverandre å finne årsaker og støtte opp om leger som tør jobbe for å finne svar. Påvirke foreningene positivt.
– Jeg ønsker at vi skal få sunnere mat – Sannheten på bordet so to speak. Det er mye sykdom som fårårsakes av en mer og mer kynisk matvareindustri..
– Jeg vil kjempe for at man skal forebygge sykdom gjennom et bedre bilde på vitaminer og næringstoff.
– Økt fokus på vaksinering og skadevirkning. ( Korrupsjon inn mot vaksiner?..)
– Jeg kjemper i mot at legemiddelindustien skal drive korrupt. Være med å avsløre og belyse opplagte » banditter»
– Jeg vil være med å sette et kritisk foikus til de mest skeptiske blant oss – være med å se om det er en link til verdens mest korrupte industri.
– Gjennom at flere får adekvat behandling i helsesystemet vil man også fjerne livsgrunnlaget for mennesker som utnytter at det finnes så mange med kronisk sykdom uten egentlig å vite årsaken.

Kort fortalt et paragdimeskifte hvor en finner årsaken og gjennom å lete og belyse ganske opplagte årsaker til at så mange blir kronisk syke. Den viktigste jobben er tross alt å hindre at enda flere får unormale immunforsvar og kropper fulle av bakterier, virus, parasitter – miljøgifter med mer.


En forening som er mindre opptatt av hvem som fortjener den og den diagnosen, men heller fokusere på at hver og en fortjener bedre utredning, flere og bedre tester, behandling og mye mer empati når man blir syk og får en mer eller mindre kronisk tilstand.

Jeg tror en ny forening som tar mål av seg til å være en forening med friksjon og stor takhøyde hadde vært spennende. Noen som tør ta tak og se utenfor sine smale interessefelt og gjøre en forskjell. En forening som kunne gå litt i strupen på galskapen i helsevesnet inn mot kronisk syke og belyse dette uten å være for opphengt i diagnosene. Det kunne vært et fint medium for å gå til angrep til de mest skeptiske og de som bremser utviklingen.

Folk trenger å avgjøre om de er i denne kampen; for sannhet, rettferdighet og forandring! For å gjøre dette, må de fullt ut forstår den vitenskapelige dokumentasjonen knyttet til forbrytelser begått! De må være 100 engasjerte og kan ikke fraskrivelse!

Folk må ikke bli distrahert av meninger, teorier, sladder eller «personlighet» tull! (enten, personlig eller sladder) Denne «Fight» er strengt basert på innhentet og samlet «påvist vitenskapelig bevis!» Som inneholder utvetydig påvist vitenskapelige data, gyldig laboratoriet og medisinsk dokumentasjon og svært viktig «Påvist dokumentert bevis på cover-up og svindel!

Del gjerne denne posten på TVERS av diagnoser:)!  Vi trenger en diskusjon om foreningens rolle og hvordan de fremover kan bidra til at kronisk syke får en mer seriøs tilnærming når de møter opp på legekontor.

Min drøm var om ME foreningen og lyme foreningen satte seg sammen og diskuterte fremtiden slik at pasientene fikk EN sterk stemme. Det kunne blitt en fantastisk spennende greie, men da må en tørre å legge hodet på blokka og kalle en spade for en spade..

Legg gjerne TIDENES HELSESKANDALE som venn om du er enig i budskapet

ME en mørk forhistorie som bør granskes. Lys i tunellen med bedre tester!

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - torsdag 24. oktober , 2013

ME/ CFS diagnosen har i alle år vært latterliggjort så det holder. Det samme ser ut til å skje med de som får påvist flåttbårne sykdommer når de oppsøker ekspertise i utlandet.

For å gi dette et historisk perspektiv så fremhever jeg deler av det innlegget jeg fikk inn under kommentarfeltet i bloggposten:

Enorm sløsing av skattepengene

» Dette er og blir et holdningsproblem blant leger/helsepersonell/NAV og det rammer ME-pasienter rått og brutalt! De vi kan takke for dette, er den såkalte «Wesselyskolen» og deres NICEguidlines for diagnostisering av ME.. De legene som tilslutter seg dette, har spredd så mye feilinformasjon om denne sykdommen over så mange år at det har blitt «sannhet» hos legestanden og folket forøvrig.

De norske tilhengerne av Wesselyskolen/NICE guidelines er Brun Wyller, Malterud, Malt, Stubhag o.fl. De blir gang på gang henvist til som spesialister på ME, mens sannheten er at deres hypoteser om ME som en stresslidelse/psykosomatisk lidelse er tilbakevist av forskere verden over for lenge siden. Likevel tviholder de på eldre og dårlige studier hvor pasientutvalget ikke er ensartet og hvor pasientene ikke er diagnostisert etter de samme kriterier, (som bør være Canadakriteriene). De fortsetter å komme med sine anbefalinger om GET og CBT som behandling mot ME, mens de samtidig neglisjerer eller snakker ned andre studier, f.eks Fluge/Mella sine studier på Rituximab..

De har gjort, og gjør fortsatt, stor skade for at denne saken skal bevegse seg i riktig retning. Skammelig. Når skal dette ta slutt? ME-pasienter har blitt herset med lenge nok nå. Det er virkelig å håpe at flere fornuftige og kompetente leger snart tar til motmæle og at forskningsresultatene blir så tydelige at ingen lenger kan motsi dem. Takk for at du følger opp dette vitkige temaet! Det er mange der ute som trenger hjelp omgående. »

Her er mer informasjon om hva som har skjedd med ME-diagnosen etter manges syn:

I 1969 ble ME klassifisert som en nevrologisk sykdom av WHO. På 80tallet kom Wessely og en krets rundt han med sine hypoteser om ME som stresslidelse/adferdslidelse, og denne teorien har blitt solgt inn på en slik måte at nærmest hele legestanden har trodd på dette budskapet.

Det sies at forsikringsindustrien i USA var sterkt inne i bildet ift finansiering av denne kampanjen fra Wessely og co. Dette for å avklassifisere ME som en fysisk sykdom for i neste omgang å unngå utbetaling av forsikringspenger til de som ble rammet. At ME i flere omganger har rammet epidemisk både i miltærleire, på skoler og i byer/boligområder, har blitt dysset ned fordi dette vil avsløre hva som har skjedd med manipuleringen av ME-diagnosen.

Mange er  overbevist om at det innefor gruppen ME-diagnostiserte finnes mange som ikke har den opprinnelige sykdommen slik WHO klassifiserte den. Som følge av Wesselyskolen og deres NICE guidelines, har mange med andre sykdommer/lidelser, spesielt psykiske, blitt blandet sammen i «ME-sekken». Det har ført til enorm forvirring og stor skade for alle berørte gjennom en årrekke. Mange mener at de som har blitt friske av CBT, GET, LP og lignende metoder aldri har hatt ME slik WHO opprinnelig klassifiserte det, og etter mitt syn blir det feil å snakke om ME med eller uten infeksjoner. Det foreligger så mye forskning som viser at ME handler om infeksjoner og et feilfungernde immunsystem at å påstå at man kan ha ME uten dette tilstede er i manges øyne feilinformasjon.

Hele historien rundt manipuleringen av ME-diagnosen er stygg, og beveger man seg i ME-landskapet bør man sette seg litt inn i hva som har skjedd. Da forstår man hvorfor vi har fått slike tilstander som vi ser i dag. Nå vil det forhåpentligvis etterhvert vise seg hva som er den egentlige årsaken til ME, kanskje er det Borrelia/co.infekjsoner? Vi får se… Men ME uten infeksjoner? – Det forekommer ikke hvis man holder seg til riktige diagnosekriterier og opprinnelige definisjoner av sykdommen.

Jeg vil ikke mene for mye om hvem som fortjener den og den diagnosen, men heller fokusere på at hver og en fortjener bedre utredning, flere og bedre tester, behandling og mye mer empati når man blir syk på denne måten.

De som har lest boken De Bortgjemte av Jørgen Jelstad vil skjønne at denne forvrengingen av sannheten har pågått i årtier. Det er tiltross for sterke motforestillinger fra pasientene fortsette å komme mye rare uttalelser fra de samme menneskene.  Nå har heldigvis kunnskapen omkring disse temaene kommet på et nivå som gjør at de fleste leger som jobber med problematikken vil måtte innse at dette primært handler om FYSISK sykdom. De trenger en ny og bedre tilnærming for å få behandling.   For å sitere Kenny de Meirleir som nok er den som behandler flest med heldig resultat pr idag. :

Kan du beskrive noen få nye oppdagelser?

«En rekke oppdagelser er nylig gjort. De første resultatenene av » deep sequencing» viser at ME pasienter lider av mange infeksjoner, så de bærer på mange infeksjoner, mange flere enn friske mennesker. Jeg tror at dette vil bli et bevis på at immunforsvaret, forvarssystemet, fungerer ikke normalt. Jeg tror dette snart vil bli publisert.»

Ps: Legg litt godvilje i oversettelsen

Se gjerne og del disse viktige videoene. Denne kommentaren er hentet fra video nummer 15.

Important videos: ME/CFS, Lyme, Tick – borne disease and psyciatric

Vi ser mye av det samme skje inn mot borrelia og de andre flåttbårne sykdommene. De som fortsetter trenden fra Wessleyskolen ser ut til å være en gruppering knytta til miljøet rundt Preben Aavistland. Det er for meg ganske opplagt at disse skeptikerne som ofte omtaler » kronisk borreliose» og som tiljubler utsagn som:

» Den såkalte flåttepidemien er falsk. Smitten kommer fra internett og ikke fra skogen»

Dette er holdninger som minner om » Wessleyskolen» – en virker å ikke ville tro på pasientene.. Vi vil ikke at at Preben Aavitsland skal danne en skole for hvordan man behandler mennesker som blir syke av disse infeksjonene og som til slutt ender opp i en eller annen klinisk diagnose. Det er mennesker som har ligget syke med ME diagnose i tiårsvis uten at noe har skjedd. Det vil være en katastrofe for disse om vi nå ikke tar i bruk testing som gjør at disse får mer hjelp.

Burde Simon Wessley blitt avskilta for lengst? Burde en gjennomgått enkeltes uttalelser inn mot disse diagnosene i et historisk perspektiv? Brun Wyller, Malterud, Malt, Stubhag med flere burde kanskje vurdere å komme med en beklagelse? Det skjer neppe og derfor bør det kanskje vurderes en granskning av hva som har skjedd?

Bør miljøet rundt Preben Aavistland / Mats Reimer – skeptikere og VOF  også granskes? Hvis det er sånn at man jobber aktivt mot en forståelse av sykdom bør man vel straffes på lik linje som andre kriminelle? Jeg synes det er mange indisier som tilsier at MYE ikke stemmer.. Ny vitenskaplig forskning blir av dem dytta inn under merkelappen «alternativbransjen» nærmest gjennom hersketeknikk.

Det viktigste er å fokusere på de positive fremskrittene og ikke på hvem som har sagt hva. Det er allikevel grunn til å belyse hvem som forvirrer bildet av hva sykdom er i vårt samfunn. Hensikten med et helsevesen er vel ikke at vi skal opprettholde at mennesker forblir syke? Vi må forstå hvem som roter til puslespillet og legger til puslebiter som ikke passer inn. Hvis det er sånn at noen har for sterke koblinger til legemiddelindustrien MÅ de fjernes! Det krever i såfall gransking…

Important videos: ME/ CFS, Lyme, Tick- borne disease and psyciatric..

Kategori: Ukategorisert | 0 kommentarer » - torsdag 3. oktober , 2013

Nobelprice winner in medicine Professor Luc Montagnier published this video in 2010:

Pr Montagnier on Lyme Disease, autism and cronic infections.

» This is a global disease, not only in France, the infection can be found in the whole world, i dont want to compare it to AIDS, but its almost like AIDS, in fact this bacteria is a close relative to the syphilis spirochete, they are in the same family. of course syfilis is a lot rarer these days, but it has now been replaced by Lyme disease which is not sexually transmitted but true tick bites or from mother to child and there are problably other means of transmission that we are not aware of….»

Luc Montagnier 2010

I have collected som videsos from Profesor Kenny De Meirleir.

He finds Lyme disease and other Tick – borne disease in many of his patients.

Videos is about the disease ME / CFS, but the information could be useful for a lot of diagnoses.

«A number of discoveries have recently made. The first profit of «deep sequencing» shows that ME patients suffer from many infections, so they carry many infections, many more than healthy people. I think that this will be evidence that the immune system, forvarssystemet, does not operate normally. I think this will soon be published. «

This will go into the psyciatric im 100 percent sure because tests are and have been bad for years. The way the patiants are met in many countries make me sure this is a very big scandal worldwide.

I am pretty confident that he will give us some realy good answers why many are strugling in our society. These videos was published in cooperation with the duch ME assosiation.

1.  Is ME and/or CFS a disease?
2. Is it possible to Diagnose ME / CFS?
3. Is ME a heraditary condition?
4. ME and sleep disorders
5. Me and pain
6. ME and hormones
7. ME, the immunesystem and several virusses
8. ME and blood circulation
9. ME and Gastrointensional problems
10. ME, Co morbidity and Exclusion Criteria
11. Twelve answers to questions – ME origin and Causes
12. Misdiagnosis/ Related Diagnosis and Tests
13. Sleep, Pain and Nigthmares
14. ME and Treatment
15. ME, Remody and Hope
16.ME and Low – Dose Naltrexone ( LDN)
17. ME and Brain
18. ME, Th1. Th2 and Th17
19. Subgroups of patients

Video number 20 is not out on net yet.( i will published it as soon as i get it)

I also give you some fine videos that was made when he visited New York. These videos give us more hope for the future.

Episode 42

Episode 43

Episode 44

Episode 45

ME,Remody and hope also for tick borne diseases

Please help me share this info worldwide!

I have a facebookprofile. If sombody wants to join me please add me as a friend:

https://www.facebook.com/tidenes.helseskandale

NORDMENN ER EUROPAS MEST NAIVE BEFOLKNING

Kategori: Ukategorisert | 1 kommentar » - torsdag 19. september , 2013

– ikke la deg lure av:

Jørgen Skavlan, lege: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning

Se gjerne denne videoen mens du leser denne satiren:

Skrevet av: Vidar Gustad, oddsanalytiker – Nordmenn er Europas mest naive befolkning

Jeg heter Vidar Gustad og jeg er en gammel bookmaker. Jeg er faktisk også skeptisk til mye – og er stolt av det. Ved siden av har jeg et åpent sinn og det trenger jeg. Vi nordmenn er i European social studies kåret til verdens mest godtroende eller naive befolkning.Vi er en befolkning som benytter oss av 150 alternative retninger. Mange av disse retningene eksister ikke utenfor Norges grenser. Vi har leger som latterliggjør pasienter og vi har stortingsrepresentanter som ikke lytter. VI bruker psykologer, psykiatere og medisiner over en lav sko og likevel føler vi oss syke. Hva er det med leger som tror at antidepressiva og smertestillende skal kurere fysisk sykdom. – hva er det med leger som tror at man kan tenke seg frisk fra bakterier, virus og parasitter. Hva er det med oss som ikke krever å bli testet for det som egentlig forårsaker kronisk sykdom i befolkningen. Hva er dette? Er det leger uten kunnskap? Er det troen på autoriteter som er alt for stor? Eller ligger det kynisk kommersialisme bak mye av det?

I en hastig tidsalder hvor medisinen gjør kolossale fremskritt; i en tid hvor vi altså har kartlagt det mennesklige genom og vi kan se levende bilder i mikroskop er dette også en tid hvor vi er ekstremt søkende, en tid hvor etterrettelighet og troverdig vitenskaplighet synes å tape terreng mot det korrupte og det uetterettelige.Valget er selvsagt ditt, men jeg har store motforestillinger mot at vi ikke skal testes for de sykdommer vi vet finnes. Vi skal kunne velge som fra en faunaens ( zoonose) ala carte meny. Det jeg har motforestillinger mot er når du åpenbart blir lurt og når du til og med blir lurt av mennesker som burde eller som til og med vet bedre – Det er det som provoserer meg.

Les mer på: http://www.actionlyme.org/

—-

Bakgrunnen for at jeg skrev denne satiren er som følger; Bli mer skeptisk til skeptikere…

Ingen har eneretten på å bruke ordet skeptisk – men vi ser nå at navnet i større og større grad knyttes opp mot å håne alt som skjer i alternativbransjen. Det er all mulig grunn til å være skeptisk til mye som skjer i alternativbransjen, men det er minst like god grunn til å være skeptisk til enkelte krefter som jobber for at skolemedisinen/legemiddelindustrien skal få mer å si i helsespørsmål. Jeg vil prøve å begrunne min bekymring mot misbruket av ordet skeptisk. Gjennom å ha fulgt med på nett i åresvis om kroniske sykdommer, har jeg erfart at det er enkelte som jobber ustoppelig for å latterligjøre det meste innen samlebetegnelsen alternativbransjen. Det synes som om mange av dem ser ut til å samle seg om nettopp ordet skeptisk.

Det er helt opplagt at om man angriper opplagte kvakksalvere så vil man få gehør hos befolkningen, men når man samtidig bruker de samme betegnelsene på noen av de mest innovative, kunnskapstørstige og empatiske legene som finnes, bør det begynne å ringe en bjelle. Det er helt opplagt det er en gruppe i helsevesenet som på død og liv ikke ønsker fremgang når det gjelder å finne løsninger på enkelte helsespørsmål…Jeg tror rett og slett at vi må innse at dette er krefter som vil at du og jeg skal høre på skolemedisinen som spyr ut medisiner som slettes ikke healer det som utløser at mennesker blir syke. Det kan ligge VELDIG mye penger i nettopp det..

Nyhetspeilet er ikke det jeg kommer til å linke mest til, men jeg tror det er mye i det som skrives akkurat her:….

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/bekjennelser-fra-en-legemiddeldirektor/

Når det gjelder flåttbårne sykdommer og de bakteriene de fører med seg, ser vi de tydelig. Mennesker som har den største kunnskapen om problematikken latterliggjøres av enkeltpersoner tilhørende det samme miljøet. Det er klare tegn på at det rekrutteres for å få inn flere til å mene at disse legene som faktisk behandler mange med svært tunge diagnoser med hell – for både gamle skrullinger og IDIOTER. Jeg mener at media i større grad må sette fokus på de folkene som stopper opp all nysgjerrighet og som skremmer folk til taushet i viktige helsespørsmål. Vi må rett og slett begynne å bli mer skeptisk til noen av de mest skeptiske blant oss. Jeg trekker fram Jørgen Skavlan fordi han er en sånn utalt skeptiker som ser ut til å tjene på at folk fortsetter å være syke. Med tydelig røst er han med på å indirekte latterliggjøre leger som har forsket på disse lidelsene i mer enn 25 år. Jeg opplever det nærmest som at han harselerer med dem som oppsøker IDIOTISKE løsninger i en desperat situasjon. Vi hadde hatt et langt mindre marked for KVAKKSALVERE og andre lurendreiere om vi hadde hatt større fokus på å behandle de syke i stedet for å opprettholde at syke går i ring i helsevesnet uten adekvat behandling. Det er nærmest som om de blir stempla som hypokondere..

Jeg har en oppfordring. Fortsett å bruk ordet skeptisk i positiv forstand, men for all del ikke la de aller mest skeptiske blant oss få eneretten på hva som er rett og hva som er galt i helsevesnet. Vi er mange som lider som følge av få menneskers handlinger. NÅ trenger vi innovasjon, kunnskap om, og empati for mennesker med kronisk sykdom. La det bli kult å være INNOVATIV og ha fokus på de syke i vårt helsevesen.

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "Comeback" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.